ใบงาน รายวิชา DataBase Application ^______^"
ใบงานที่ 1 :    
 • fetch_assoc.php
Run Code
 • fetch_list.php
Run
 • fetch_row.php
Run
-----------------------------
ใบงานที่ 2 :    
 • list_book.php และ book_detail.php
Run Code
 
ใบงานที่ 3 :    
 • list_book.php และ book_detail.php
Run Code
     
ใบงานที่ 4 :    
 • add_book_form.php & insert_book.php
Run Code
 • list_book.php และ book_detail.php
Run
     
ใบงานที่ 5 :    
 • add_book_form.php & insert_book.php
Run Code
 • list_book.php และ book_detail.php
Run
 • manage_book.php และ delete_book.php
Run
     
ใบงานที่ 6 :    
 • add_book_form.php & insert_book.php
Run Code
 • list_book.php และ book_detail.php
Run
 • manage_book.php และ delete_book.php
Run
 • update_book.php และ edit_book.php
Run
     
ใบงานที่ 7    
 • Login
Run Code
 • โค้ดเกี่ยวกับหนังสือ และ ผู้ใช้งาน
       
     
ใบงานที่ 8    
 • Login
Run Code
 • โค้ด
 • ตะกร้าสินค้า
 • รายการสั่งซื้อ
 • ใบเสร็จรับเงิน
       
ใบงานที่ 9    
 • Login
Run Code
 • โค้ด
 • เพิ่มกระทู้ใหม่
 • รายการกระทู้
 • รายละเอียดกระทู้
 • ตอบกระทู้
 
ใบงานที่ 10    
 • Login Modules
Run